- ورود به بخش تعرفه ها
- پرداخت حق عضویت متناسب با شغل و دریافت شماره رسید پرداخت
- ورود به بخش ثبت نام اینترنتی
- وارد نمودن دقیق مشخصات فردی و شغلی بهمراه شماره رسید پرداخت در فرم ثبت نام اینترنتی
- بارگذاری تصاویر مدارک شناسایی(عکس ،شناسنامه،کارت ملی)
- بارگذاری تصویر مدرک تحصیلی برای افراد فوق دپیلم و به بالاتر که تقاضای شرکت در دوره به صورت غیر حضوری را دارند
آموزشگاه بهداشت اصناف ترنم باران مسئولیتی درقبال عدم صحت اطلاعات داده شده نمی پذیرد
ثبت نام کنندگان می بایست برای آزمون به آموزشگاه مراجعه نمایتد
زمان برگزاری آزمون اطلاع داده می شود
آموزش گیرندگان در دوره حضوری باید حداقل 12نمره از 20نمره را کسب نمایند
آموزش گیرندگان در دوره غیرحضوری باید حداقل 14نمره از 20نمره را کسب نمایند
مبلغ تعرفه برای آموزش گیرندگان مراکزتهیه توزیع فروش مواد غذایی 1,010,000 ریال و اما کن عمومی 840,000ریال و میکروپیگمنتیشن 500,000 ریال می باشد